Koop dagticktets

Dialoog over de waarde van kunst (Keynote)

23 juni 2016 10:05 - 10:45 uur | Auditorium
Dialoog over de waarde van kunst
Door Erik Schrijvers en Tabo Goudswaard

Tabo Goudswaard en Erik Schrijver in een scherpe dialoog over de waarde van kunst.
Over hoe de kunst te waarderen is de laatste jaren veel gedebatteerd. Zit de legitimatie van kunst in de intrinsieke waarde van kunst of in het maatschappelijk nut ervan?
Is de kracht het ontregelende, de innovatie, het onderscheidende? En is de autonomie van de kunstenaar heilig? En wat als we vinden dat iedereen mee moet doen, het recht heeft op een culturele ontwikkeling; niemand uitsluiten, juist insluiten middels de kunst? Hoe speelt dat in de amateurkunst en in de cultuureducatie en welke begrippen moeten we dan hanteren? Gaat het om kwaliteiten als verbinden, conserveren, bevestigen….?
Een stevig gesprek om de dag mee te starten!